BAZA WIEDZY

W tym dziale prezentujemy często spotykane pojęcia transportowe, które przybliżą Wam trochę specyfikę branży TSL.


ADR
Potoczne określenie towarów niebezpiecznych, a także nazwa międzynarodowej konwencji regulującej przewóz tego typu ładunków.
AWIZACJA
Zawiadomienie odbiorcy o wysłaniu towaru. W języku spedycji awizacją określa się proces zawiadamiania spedytora o chęci dokonania załadunku lub wyładunku towaru o konkretnej godzinie.
BORDERO
Pomocniczy dokument stosowany w transporcie drogowym, przeważnie w przypadku transportu drobnicowego. Informuje, gdzie rozesłać poszczególne partie towaru. Dokument towarzyszy załączonym kopiom dokumentu przewozowego i wystawiany jest przez nadawcę towaru.
CHŁODNIA
Skrzynia ładunkowa przeznaczona do przechowywania ładunków wymagających odpowiedniej temperatury do przewozu towarów. Chłodnie są wyposażone w agregaty służące do zapewnienia odpowiedniej temperatury.
CZAS PRACY KIEROWCÓW
Łączny czas prowadzenia pojazdu (z zachowaniem określonych norm). Kierowca pojazdu po 4,5 h jazdy zobowiązany jest do odbycia 45 minutowej przerwy. Po przerwie musi znowu jechać przez 4,5 h, po czym ma miejsce tzw. odpoczynek dobowy, który trwa zazwyczaj 11h. 3 razy w tygodniu czas ten może zostać jednak skrócony do 9 godzin. Kierowca w ciągu doby pracuje max. 15 godzin.
FIRANA
Samochód, naczepa bądź przyczepa o konstrukcji skrzyni ładunkowej przypominającej budowę plandeki. Zasadniczą różnicą jest przystosowanie „firanki” do załadunku/rozładunku bokiem poprzez rozsuwane boczne części ścian.
FTL
Skrót określający transport całopojazdowy, a więc wykorzystujący całą dostępną przestrzeń ładunkową. Klient może również załadować część pojazdu (ang. Partial load) albo zarezerwować dla siebie całą przestrzeń (nic nie jest wtedy doładowywane) – istotne, gdy liczy się czas transportu lub mamy do czynienia z towarem wrażliwym.
ICOTERMS
Międzynarodowy zbiór reguł określających warunki realizacji umowy transportowej pomiędzy sprzedawcą a nabywcą. Dzielą one koszty pomiędzy nabywcę a odbiorcę, wskazują rodzaj uzgodnionego transportu oraz dzielą odpowiedzialność za poszczególne etapy realizacji umowy przewozu.
JUST-IN-TIME
Dostawa na czas, planowanie transportu bez zbędnego marnowania czasu – optymalizacja kosztów produkcji poprzez redukcję kosztów magazynowania towaru. Ma także na celu efektywniejsze wykorzystanie pracowników i usprawnienie przepływu potrzebnych informacji, zwiększenie produktywności i tym samym zmniejszenie prawdopodobieństwa przeterminowania bądź zniszczenia towaru.
KABOTAŻ
Przewozy wykonywane różnymi środkami transportu (koleją, transportem drogowym, samolotem) wykonywane na terenie danego kraju przez podmiot zarejestrowany w innym państwie (np. polska firma przewożąca ładunek z Hamburga do Berlina wykonuje przewóz kabotażowy na terenie Niemiec). Załadunek oraz rozładunek muszą nastąpić na terytorium jednego kraju.
LTL
Skrót określający ładunki drobnicowe. Dla pojedynczego ładunku nie jest rezerwowana cała dostępna przestrzeń ładunkowa. Trasa przejazdu charakteryzuje się zazwyczaj mnogością miejsc załadunku/rozładunku, dopuszczalne są czasem przeładunki towaru na inne auto (celem optymalizacji trasy oraz kosztów przejazdu). Terminy dostawy są dłuższe, ale ceny bardziej atrakcyjne dla Klientów. Należy pamiętać, że ze względu na wagę i gabaryty ładunku, nie każdy towar można wysłać jako LTL, nawet jeśli nie zajmuje całej przestrzeni ładunkowej.
MEGA
Elastyczny pojazd, który doskonale spisuje się w klasycznych zadaniach, jest również niezastąpiony, gdy chodzi o transporty objętościowe. Popularne megi to naczepy z maksymalnie obniżoną podłogą, która pozwala na osiągnięcie trzech metrów wysokości skrzyni ładunkowej. Dzięki takiemu zabiegowi tego typu naczepy są przystosowane do przewozu zarówno zwykłych ładunków, jak i towarów o większych gabarytach.
MIĘDZYNARODOWY LIST PRZEWOWY CMR
Podstawowy dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu, w którym znajdują się informacje o miejscu załadunku, rozładunku, podstawowe informacje o przewożonym towarze (ilość, waga), dane stron przewozu, terminy nadania i odbioru, ustalone koszty transportu, dodatkowe instrukcje (związane np. z ocleniem towaru), wykaz dokumentów wręczonych kierowcy.
MiLoG
Ustawa o płacy minimalnej – wynoszącej 8,5 Euro za godzinę pracy na terenie Niemiec, dotyczy również m.in. polskich kierowców. Według MiLoG płaca minimalna musi być wypłacona pracownikom, którzy nie mają niemieckiego obywatelstwa, ale na terenie Niemiec pracują – również wtedy, kiedy zatrudnieni są przez pracodawcę w innym kraju jak Niemcy i pracownik tymczasowo pracuje w Niemczech. Oznacza to, że nie tylko w przypadku kabotażu na terenie Niemiec, ale również w przypadku, kiedy wyładunek lub załadunek jest na terenie Niemiec oraz w przypadku tranzytu przez Niemcy. W przypadku naruszenia tych przepisów, pracodawcy grozi kara do 30 000 Euro.
NEUTRALIZACJA
Zachowanie zasady anonimowości nadawcy i odbiorcy. Nadawca nie posiada informacji dokąd docelowo jest wysyłany towar, odbiorca natomiast nie posiada informacji, kto jest właściwym nadawcą. Kierowca wystawia osobne CMR zgodnie z instrukcją zlecającego.
OGÓLNE POLSKIE WARUNKI SPEDYCYJNE
„Kodeks” spedytora opracowany przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki, który składa się z 31 paragrafów. OPWS określa prawa i obowiązki stron umowy spedycji, które jednak nie są przepisem prawnym i nie stanowią źródła prawa. Stosuje się je w stosunkach pomiędzy spedytorem, a jego zleceniodawcą. Jeśli w umowie spedycji będzie występował spedytor zastępczy, to warunki te obowiązują także jego i zleceniodawcę osoby, która udzieliła spedytorowi zastępczemu zlecenia. OPWS zawiera najważniejsze definicje, przepisy ogólne, określenie powinności spedytora w związku ze świadczeniem przez niego usług spedycji i zawieraniem umów spedycji, a także regulują one zakres odpowiedzialność spedytora za szkodę powstałą w związku z organizacją przewozu towarów. Postanowienia OPWS nie mają jedynie zastosowania do spedycji pieniędzy, dzieł sztuki i szczątków ludzkich. Kompletna treść OPWS dostępna pod adresem: http://pisil.pl/opws-2010/
PALETA EURO
Konstrukcja drewniana lub z innego tworzywa przeznaczona do przewozu oraz do składowania towarów. Palety EURO maja standardowe wymiary 120 x 80 cm. Paleta EURO jest oznaczona z boku napisem „EUR”.
PONADGABARYT
Transport ponadgabarytowy masą oraz wielkością swojego ładunku przekracza dopuszczalne normy poruszania się po drogach publicznych – nazywany także transportem nienormatywnym. W transporcie ponadgabarytowym ważna jest organizacja, specjalistyczny sprzęt oraz doświadczona załoga. Często wymaga on także zaangażowania tzw. pilota, który sygnalizuje innym użytkownikom drogi o odbywającym się transporcie i dba o bezpieczeństwo.
SPEDYCJA
Usługa polegająca na organizacji transportu rzeczy, a także niektórych usług z tym związanych. Ze względu na zasięg, spedycję dzieli się na krajową, międzynarodową, publiczną oraz własną. Ze względu na rodzaj środka transportu wyróżniamy spedycję kolejową, lotniczą, morską oraz samochodową. Spedycja obejmuje wszelkie czynności związane z organizacją bezpiecznego, zoptymalizowanego kosztowo oraz terminowego transportu. Nie obejmuje jednak procesu samego przewozu. Umowa spedycji nie jest tożsama z umową przewozu.
TACHOGRAF
Urządzenie montowane zazwyczaj w autobusach oraz ciężarówkach – rejestruje w funkcji czasu: przejechaną przez pojazd drogę, jego chwilową prędkość, aktywność kierowcy – czyli okresy jego pracy i odpoczynku (tzw. pauzę). Obecnie najpowszechniej stosowane są tachografy cyfrowe, które zapisują dane w wewnętrznej pamięci.
TSL
Ogólny skrót obejmujący całą branżę Transportu, Logistyki i Spedycji.

W Nasze wartości mocno wpisuje się pomoc innym.
Staramy się wspierać rzeczowo i finansowo wybrane inicjatywy.

serduszko 2
serduszko 1
rodzinny dom dziecka
wilk

Dlaczego warto wybrać Arteno


  • Doświadczenie w branży TSL
  • Realizujemy przewozy od 1 palety po transport całopojazdowy
  • Realizujemy transport specjalistyczny ( transport ponadgabarytowy, transport towarów niebezpiecznych - ADR, przewóz w temperaturze kontrolowanej )
  • Profesjonalna realizacja całego procesu logistycznego
  • Zaangażowanie w każde zlecenie bez względu na jego wielkość i charakter
  • Szybkość w działaniu
  • Terminowość dostaw


721 010 151

biuro@arteno.com.pl

Oferty pracy w Arteno

Nieustannie poszukujemy talentów do pracy, najważniejsze są dla nas predyspozycje zawodowe a nie dotychczas obejmowane stanowisko.

Aktualnie szukamy:

  • Spedytora międzynarodowego
  • Przedstawiciela handlowego

Uważasz że do nas pasujesz? Wyślij swoje CV i napisz dlaczego chciałbyś z nami pracować na adres biuro@arteno.com.pl

 

1. TRANSPORT I SPEDYCJA

Świadczymy usługi z zakresu organizacji transportu bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży TSL. Organizujemy transporty drogą lądową na terenie Europy, i nie tylko, korzystając z rzetelnych i sprawdzonych przewoźników, co daje gwarancję, że towar dojedzie do miejsca przeznaczenia w nienaruszonym stanie i w wyznaczonym czasie. Jesteśmy w stanie zorganizować dla Was niemal każdy rodzaj transportu wymagany do przewiezienia Waszej przesyłki w miejsce przeznaczenia. W naszej pracy kierujemy się dobrem klienta oraz dostosowujemy się do jego indywidualnych potrzeb, co pozwala na przygotowanie najkorzystniejszej i dogodnej cenowo oferty która w pełni Was zadowoli. Towar należący do klienta jest chroniony polisą OCS o wartości 250 000 EUR. W przypadku towaru o większej wartości lub innego rodzaju niż przewidziano w polisie, posiadamy w swojej ofercie także możliwość indywidualnego wykupu ubezpieczenia cargo na daną przesyłkę, które zagwarantuje bezpieczeństwo towaru nawet do 110 % jego wartości oraz, co bardzo ważne , ubezpieczonym jest bezpośrednio właściciel towaru co stanowi dodatkowe zabezpieczenie.


Wyceń usługi transportowe

Wypełnij precyzyjnie poniższy formularz. W ten sposób dostosujemy odpowiednio ofertę do Twoich potrzeb.

Miejsce załadunku:
Miejsce rozładunku:
Ładunek:

*pole wymagane

2. UBEZPIECZENIA CARGO

Oprócz standardowego ubezpieczenia OC Spedytora oraz OC Przewoźnika oferujemy dodatkowe ubezpieczenie cargo.

Ubezpieczenie cargo jest ubezpieczeniem mienia w transporcie. Jest to sposób na ograniczenie ryzyka związanego z transportem towarów. Znacząco rozszerza zakres ochrony, którą zapewnia polisa od odpowiedzialności cywilnej OC. Obejmuje ono zarówno skutki błędów przewoźnika, jak i zdarzenia niezależne od niego, takie jak kataklizmy, kradzieże czy wypadki, których sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Ubezpieczenie cargo chroni właściciela towarów (eksportera) przed stratami związanymi z uszkodzeniem, kradzieżą ładunku podczas transportu własnego jak i zleconego firmie spedycyjnej. Ochrona obowiązuje zazwyczaj od załadunku do momentu dostarczenia do miejsca docelowego.

Współpracując z największymi firmami ubezpieczeniowymi w Polsce oferujemy Wam atrakcyjne stawki ubezpieczenia cargo.

3. USŁUGI KSIĘGOWE

W ramach działalności księgowej współpracujemy z renomowanym biurem rachunkowym FK SERVICE istniejącym na rynku od 2002 roku z licencją na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Firma FK SERVICE oferuje Państwu między innymi pomoc przy zakładaniu firmy, prowadzenie KPiR, prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek, doradztwo podatkowe.

Zapraszamy do kontaktu:

Wioletta Stybaniewicz
609 058 300
wioletta@fkservice.com.pl
www.fkservice.com.pl


Wyceń usługi księgowe

Za pomocą tego formularz uzyskasz wstępną wycenę usług księgowych.

*pole wymagane

 

O firmie Arteno

Jesteśmy firmą transportowo-spedycyjną z siedzibą w Lisówkach. Oferujemy pełen zakres usług logistycznych w zakresie transportu drogowego towarów na terenie Polski oraz krajów Europy. Naszym priorytetem jest dostarczanie naszym klientom rozwiązań logistycznych na najwyższym poziomie. Doświadczenie sprawia, że drogowy transport krajowy i międzynarodowy nie ma przed nami tajemnic. Udowadniamy nie tylko sobie, ale także innym, że nie ma rzeczy niemożliwych. Dołącz do nas i zostań naszym partnerem biznesowym, a gwarantujemy satysfakcję z powierzonych Nam zleceń.

 

721 010 151

biuro@arteno.com.pl